Allemansrätten

Tack vare allemansrätten är vår svenska natur öppen för alla. Du använder dig till exempel av allemansrätten när du går en promenad, badar i en sjö, paddlar kanot eller plockar bär i skogen. Samtidigt innebär den en skyldighet att visa hänsyn gentemot markägare, växt- och djurliv och andra besökare. Grundregeln är att inte störa och inte förstöra. I naturreservaten gäller inte allemansrätten fullt ut.

När du vistas ute i naturen, tänk på att:

  • Du får plocka vilda bär, blommor och svamp, nedfallna grenar och torrt ris på marken. Du får inte plocka t.ex. grenar eller bark från levande träd och buskar. Vissa blommor är fridlysta och får inte plockas, till exempel alla orkidéer. Här kan du läsa mer om fridlysta arter. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
  • Du får ta dig fram till fots, cykla, rida, åka skidor och tillfälligt vistats i naturen om du inte riskerar att skada gröda, skogsplantering eller annan känslig mark. Du måste respektera de boende och får inte passera över eller vistas på privat tomt eller gårdsplan.
  • Du får passera genom inhägnad betesmark och liknande bara du inte stör djuren eller skadar stängsel. Stäng grindar efter dig så att boskap inte kommer lös.
  • All nedskräpning är förbjuden. Har du tältat eller haft picknick måste du städa efter dig.
  • Du får tälta i något eller några dygn på mark som inte används för jordbruk och som ligger avlägset från boningshus.
  • Elda aldrig om det är minsta fara för brand.
  • Hundar får inte springa lösa i skog och mark under tiden 1 mars till 20 augusti.

Mer information om allemansrätten i Fegens och Isabergs naturreservat

 

Sidan uppdaterades senast: