Ettö, naturreservat

Nissan rinner fram genom mjuka jordlager som lätt undermineras och gör så att landskapet förändras. Därför förändras åns utseende och lopp ständigt. Det är dessa förändringar av Nissan som skapat landskapet vid Ettö.

Ettösjön och Svartviken är två vikar som nu har stillastående vatten men som tidigare ingått i den strömmande ån.
 
Ettö har ett öppet och frodigt deltalandskap med hagar, stränder och ängar. Större delen av reservatet består av öppen löväng med björkar och enar. Området väster om Svartvik utgörs dock av barrblandskog. Längs Nissan finns al och hägg, längst i norr inslag av gran och tall.

Området översvämmas nästan varje vår, då Nissan sköljer upp näringsrikt vatten över den näringsfattiga sandjorden. Hela området betas vilket innebär att här frodas en intressant och rik flora. Ängsmarken hålls också öppen genom slåtter och röjning.

Ettö naturreservat inrättades 1970. Arealen är ca 15 ha. Det är beläget utmed riksväg 26 (Nissastigen) nära Hestra. Parkeringsplats finns strax norr om reservatet.

Sidan uppdaterades senast: