Bild på stolpe som markerar var Natur- och kulturstig Nissan går

Natur- och kulturstig Nissan

Kring Nissan i Gislaveds tätort finns mängder av intressanta natur- och kulturmiljöer. På Natur- och kulturstig Nissan kan du uppleva och lära dig mer om dessa. Utmed sträckan finns nämligen informationsskyltar som berättar om områdets växt- och djurliv och industri- och kulturhistoria.

Natur- och kulturstigen är markerad med stolpar som pryds av promenadstigens egen logga. G:et kan stå för Gislaved, gummi, galoscher, gå...

Södra och norra sträckan

Den södra sträckan är en 3,6 km lång runda som bland annat passerar industrimuseet och skogskyrkogården. Denna etapp är relativt lättframkomlig.

Den norra sträckan är 3 km lång och går utmed Nissans västra sida från Holmenbron upp till Rödjan. Denna stig har ett ojämnare underlag.

Kulturhistoria i Gislaveds kommun

Fornlämningar, landskap och byggnader är delar av det vi brukar kalla för kulturmiljö - människans påverkan på naturmiljön. Mer information om kulturmiljö och kulturarv hittar du på sidan Kulturhistoria och kulturarv i Gislaveds kommun 

Sidan uppdaterades senast: