bild på olika däggdjur du finner vid Nissan

Klicka på bilden ovan för att se en större version av skylten.

Däggdjur du finner vid ån

Vilka däggdjur kan du finna vid ån?


Skogshare (Lepus timidus)

I Sverige finns det två arter av hare. Skogsharen (Lepus timidus) kallas ibland för svenskhare medan fältharen (Lepus europeaus) kallas tyskhare. Skogsharen får på vintern en vit eller blågrå päls medan fältharen är gulbrun året om. 

Mink (Mustela vison)

Minkarna som lever vilt i Sverige härstammar från pälsdjursuppfödningar. Minken är ett rovdjur som är väl anpassat till ett liv vid och i vatten. Födan utgörs bland annat av fisk, grodor, fågel och gnagare.

Ekorre (Sciurus vulgaris)

Ekorren är en skogslevande gnagare som även trivs i parker och trädgårdar. Den långa svansen används för att hålla balansen när ekorren hoppar mellan trädgrenarna. Bär och frön från tall- och grankottar är exempel på sådant som ekorren äter.

Rödräv (Vulpes vulpes)

I Sverige finns det två slags rävar. Rödräven lever i många olika typer av miljöer – jordbrukslandskap, skogar och tätorter – medan den mindre fjällräven lever i fjällen. Rödräven är allätare och livnär sig på bland annat gnagare, fågelägg, bär och as.

Rådjur (Capreolus capreolus)

Rådjuret är ett litet hjortdjur som bland annat äter örter, kvistar och svamp. Rådjur lever i alla typer av skogsmark och ofta nära människor. Det är inte ovanligt att de till och med söker föda i trädgårdar

Älg (Alces alces)

Älgen är Sveriges största hjortdjur. Den lever i skogsmark
och äter bland annat tall, bärris och skott, blad och kvistar av vissa lövträd. Älgen kan också beta växter under
vattenytan och är bra på att simma. En stor älgtjur kan
väga mer än 500 kg.

Sidan uppdaterades senast: