Bild som förklarar meandring, varför ett vattendrag slingrar sig.

Klicka på bilden ovan för att se en större version av skylten.

Det slingrande vattendraget

Varför slingrar sig Nissan?

Det mest utmärkande för Nissan i kommunen är dess slingrande lopp och alla mer eller mindre små avsnörda småsjöar som finns längs stora delar av ån. Detta är en långsam geologisk process som kallas meandring och som hela tiden förändrar vattendraget och dess närmiljö.

Meandringsprocessen uppkommer i vattendrag i finkorniga jordarter och där vattenhastigheten är långsam. Vattenhastigheten är högre i yttersväng än i innersväng, vilket gör att vattnet tar bort finkornigt material i yttersväng som sedan när vattenhastigheten minskar i nästa innersväng läggs på botten. Slutligen snörs en slinga av då ån bryter igenom och en korvsjö bildas.

Sidan uppdaterades senast: