Bild på fiskar du finner i Nissan, till exempel gädda, aborre och öring

Klicka på bilden ovan för att se en större version av skylten.

Fiskar du finner i ån

Vilka fiskar kan du finna i Nissan?

 

Aborre (Perca fluviatilis)

Abborren är en rovfisk som lever i stim som liten medan de äldre och större ofta lever ensamma. Normalt blir den inte större än 0,5 kg.

Öring (Salmo trutta)

Öringen är en laxfisk som påträffas såväl i havet som i sjöar, åar och bäckar. Öringen lever i första hand av insekter av olika slag. Alla öringar leker i rinnande vatten.

Gädda (Esox lucius)

Gäddan är en rovfisk och lever nästan uteslutande av annan fisk, inte sällan av andra gäddor men även grodor och fågelungar kan stå på menyn. Gäddan leker i grunda vikar och översvämmade stränder under mars till maj. Normalvikt för gäddor i våra vatten är 1-4 kg.

Ål (Anguilla anguilla)

Ålen är en bottenlevande och en nattaktiv allätare. Den blir mellan 2 och 4 kg innan den är lekmogen. Ålen reproducerar sig troligen på stora djup i Sargassohavet där den också efter fullgjord lek dör. Ålen är utrotninghotad.

Mört (Rutilus rutilus)

Mörten lever av insektslarver kräftdjur och växter. Normalt blir den omkring 0,5 kg.

Lake (lota lota)

Laken lever nära botten vid ett vattendrag, ofta på lite större djup. Den föredrar kallare vatten.

Sidan uppdaterades senast: