bilder på växter vid Nissan, ex näckros, tall och al

Klicka på bilden ovan för att se en större version av skylten.

Växter du finner vid ån

Vilka växter kan du finna vid Nissan?

 

Tall (Pinus sylvestris)

Tallen var ett av de första träden som vandrade in i Sverige söderifrån när inlandsisen smält. Den kan bli mycket gammal. Den äldsta som hittats har varit 706 år men vanligen avverkas den när den är 90-150 år. Ett barrs livslängd är dock bara fem år. Virket har stor betydelse för industrin och används bland annat till hus. Tidigare användes den för framställning av kol, som var en förutsättning för järnframställningen i bygden.

Topplösa (Lysimachia thyrsiflora) 

Det finns inga tvivel om att topplösan har fått sitt namn på grund av att den inte har några blommor i toppen utan endast blad. Den växer på fuktiga ställen. Det är en flerårig växt som har varit känd sedan mitten av 1600-talet.

Al (Alnus glutinosa) 

Det finns två arter av al; gråal och klibbal. Det är klibbalen som finns längs Nissan. Den växer på fuktiga platser och tål till och med att stå i vatten. Klibbalen har rotknölar med kvävefixerande bakterier, som gör att träden fäller sina löv gröna. Den blommar i mars-april innan lövsprickningen och på hösten kan man samtidigt
se tre generationer av hängen; små runda honhängen, gröna kottar med frön och bruna kottar som släppt sina frön.

Vit näckros (Nymphaea alba)

Den vita näckrosen blommar i juni–augusti. Den har runda blad och doftar milt friskt. Jordstammen kan bli armtjock och innehåller mycket stärkelse. Efter att den torkats och malts kan den användas för bakning av nödbröd. Den är Södermanlands landskapsblomma. Näckrosen har fått sitt namn av att man trodde att näcken gömde sig under bladen.

Gul näckros (Nuphar luteum)

Den gula näckrosen har till skillnad mot den vita näckrosen avlånga blad och en mycket stark lukt. Den blommar med gula blommor i junijuli. Rötterna kan användas som mjöl i nödbröd och den har också använts för olika huskurer.

Flaskstarr (Carex rostrata)

Flaskstarren är mycket vanlig och växer i alla slags fuktiga miljöer. Den blommar mitt i sommaren och strået har skilda hon- och hanax. I äldre tid användes växten som hö i skor.

Sidan uppdaterades senast: