Foto: Smålandsbilder

Värö, naturreservat

Värö är en liten ö i Algustorpasjön i närheten av naturreservatet Ettö. Naturen på Ettö och Värö skiljer mycket sig åt. Då Ettö har ett öppet och frodigt landskap är Värö mer slutet och kärvt.

På Värö finns det småländska skogslandskapet koncentrerat på en liten yta. Trots sin litenhet finns här såväl ren gran- och tallskog som lövskog och blandskog. Ön är uppbyggd av sten och grus under den stora inlandsisen för 10 000- 15 000 år sedan. I söder finns en mäktig tallskog med höga 100-åriga träd - en riktig "pelarsal". Genom planteringar har också utländska trädslag införts på vissa ställen. Ön är ganska kuperad med branta åsar och sluttar på sina ställen ganska brant ned i Algustorpasjön.

Linnéan som är Smålands landskapsblomma växer på norra delen av Värö.

Värö naturreservat inrättades 1979. Arealen är ca 5,5 ha. Det är beläget utmed riksväg 26 (Nissastigen) nära Hestra.

Till Värö kommer man med roddbåt. Båtar finns att hyra på Isabergs fritidsby.

Sidan uppdaterades senast: