bild på vatten och solnedgång

Naturvård

Planeringen av hur kommunens mark- och vattenområden ska användas är en viktig del av naturvårdsarbetet i kommunen.

Praktisk naturvård sker genom skötsel av tätortsnära skogar och parkområden, kalkning av våtmarker, sjöar och vattendrag samt genom olika typer av restaureringsarbeten i vatten. Det kan till exempel handla om att återskapa vandringsvägar eller lekområden för fisk.

Läs gärna mer om våra naturvårdsprojekt:


Sidan uppdaterades senast: