Vattenanalyser

För att veta vilken effekt den spridda kalken ger i våra vatten utför vi mätningar två till sex gånger per år. För att optimera kalkningen utförs dessa mätningar vid tillfällen då flödena i vattendrag är som störst och försurningens påverkan märks mest.

De parametrar som är undersöks är:

  • pH (surhet)
  • alkalinitet (buffringsförmåga eller förmåga att neutralisera sur nederbörd)
  • konduktivitet (förmåga att leda elektricitet)
  • färg samt kalcium (Ca)

Resultat

Resultat från effektuppföljningen finns för ett 100-tal olika sjöar och vattendrag. Om du vill veta om det finns något resultat för just ditt vatten, skicka en förfrågan via e-post till Gunnar Gustavsson.