Vattenförvaltning

Sedan år 2000 finns inom EU ett ramdirektiv för vatten, det så kallade vattendirektivet. Syftet med direktivet är att uppnå en gemensam, långsiktigt hållbar vattenanvändning. Både ytvatten och grundvatten omfattas och målet med vattenförvaltningen är att uppnå god tillgång till och bra kvalitet på vårt vatten.

En av grundprinciperna är att vattnet ska förvaltas med utgångspunkt från naturliga istället för administrativa gränser. Sverige är därför indelat i fem vattendistrikt utifrån hur vattnet rör sig i landskapet. Gislaveds kommun hör till Västerhavets vattendistrikt där länsstyrelsen i Västra Götalands län är vattenmyndighet.

I vattendirektivet betonas allmänhetens engagemang för vatten och vattenförvaltning. I VISS (VattenInformationSystem Sverige) kan du se hur våra vatten mår. Länk till annan webbplats. Vattenråden fungerar som regionala och lokala forum för frågor som rör vatten och vattenförvaltning. Gislaveds kommun ingår i Ätrans, Nissans och Lagans vattenråd.

Sidan uppdaterades senast: