Gislaveds kommun logotyp

Kontaktcenter

Skicka e-post till kommunen (e-postmeddelanden blir en allmän handling)
Ring kontaktcenter på telefon: 0371-810 00

Felanmälan och synpunkter
Ställ en fråga
Lämna en synpunkt
Gör en felanmälan

Kvarnstigen Gislaved

Sandahls Grus & Asfalt AB har fått i uppdrag av kommunen, att anlägga nya vatten- och avloppsledningar på Kvarnstigen.

Första spadtaget togs under vecka 45 projektet beräknas bli klart slutet på februari. Asfaltering av Kvarnstigen kommer att ske under hösten.

Uppdatering vår 2023

Sandahls Grus & Asfalt AB har färdigställt nedläggningen av nya vatten- och avloppsledningar på Kvarnstigen. Det som återstår är återställning av gata och det arbetet kommer att ske under två olika skeden under sommaren. Mer detaljerade tider kommer att publiceras här inom kort.

Uppdatering december 2022 & Januari 2023

Sandahls Grus & Asfalt AB har jobbat med nedläggning av dem nya vatten- och avloppsledningarna och det har sammanfattningsvis gått bra. Det som återstår att utföra beträffande VA är endast påkoppling av dricksvattenledningen med det allmänna VA-nätet. Påkopplingen kommer att ske under vecka 6.

Uppdatering november 2022

Sandahls Grus & Asfalt AB har fått i uppdrag av Tekniska förvaltningen vatten och avlopp, Gislaveds kommun, att anlägga nya vatten- och avloppsledningar på Kvarnstigen. Första spadtaget togs under vecka 45 och de första dagarna har det gått lite långsamt. Detta var på grund att det förekom en del oförväntade ledningar samt har det varit svårt att hitta befintliga VA-ledningar. Projektet beräknas bli klart slutet på januari-månad nästa år. Nedanstående bilder visar hur det ser ut på arbetsplatsen.

Figur 4. Den heldragna linjen markerar ledningarna som är lagda. Den prickiga linjen markerar vart ledningarna kommer läggas.

Bild 1. Startgrop där Kvarnstigen ansluter med Hallarydsvägen, 2022-11-14

Sidans innehåll senast uppdaterat:

Saknar du någon information på denna sida, eller om du har någon synpunkt på hur vi kan förbättra den vill vi gärna veta det. Dela med dig av dina tankar genom att fylla i formuläret.Annat innehåll du kanske är intresserad av

Hitta på sidan