Gislaveds kommun logotyp

Kontaktcenter

Skicka e-post till kommunen (e-postmeddelanden blir en allmän handling)
Ring kontaktcenter på telefon: 0371-810 00

Felanmälan och synpunkter
Ställ en fråga
Lämna en synpunkt
Gör en felanmälan

Nya VA-ledningar i Vik

Styrud Ingenjörsfirma AB har fått i uppdrag av kommunen att anlägga nya vatten- och avloppsledningar till Viks Strand. Den här utbyggnationen av VA-infrastruktur kommer även skapa goda möjligheter för fastighetsägarna i Vik att ansluta sig till allmänt VA.

Styrud Ingenjörsfirma kommer att trycka/borra ledningarna under mark jämte vägen vilket kommer resultera till mindre antal schakt än den ”klassiska” metoden vid nedläggning av VA-ledningar.

Arbetet påbörjades vecka 40 och beräknas bli klart till februari.

Tidigare uppdateringar

Uppdatering för vår 2023

Samtliga VA-ledningar och VA-stationer är färdigställda och slutbesiktning av hela anläggningen kommer att ske den 24:e maj. Tyvärr har projektet inte hållit tidplanen och anledningen till den här förseningen är de mindre bra markförhållandena. Det visade sig finnas mycket mer berg och rullstensås än vad den geotekniska undersökningen visade.

I samband med projektet har det skett skador på Vikvägen och på andra fastigheter. Det här återställningsarbetet kommer att inledas under sommaren och berörda fastighetsägare kommer bli kontaktade.

VIk

Figur 1. Den heldragna linjen markerar vart ledningarna är lagda. Observera att detta är en schematisk skiss.

Uppdatering december 2022 & januari 2023

Borrningen av dem nya VA-ledningarna i Vik har gått snabbare under januari-månad och ca 75 % av de nya VA-ledningarna är lagda. Tyvärr gick det inte att borra på vissa platser p.g.a. mindre bra markförhållanden och man har varit tvungen att schakta ca 240 m istället. Projektet beräknas fortfarande blir klart till slutet på februari. Se nedanstående illustration på hur långt arbetsgruppen har kommit den senaste perioden.

Den heldragna linjen markerar ledningarna som är lagda. Den prickiga linjen markerar vart ledningarna kommer läggas. Observera att detta är en schematisk skiss.

Figur 2. Den heldragna linjen markerar ledningarna som är lagda. Den prickiga linjen markerar vart ledningarna kommer läggas. Observera att detta är en schematisk skiss.

Arbete pågår väster om Riksväg 26 VIK

Arbete pågår väster om Riksväg 26, 2023-01-26.

Borrning pågår, 2023-01-26.VIK

Borrning pågår, 2023-01-26

Nya VA-ledningar längs med ledningsgatan, 2023-01-26.VIK

Nya VA-ledningar längs med ledningsgatan, 2023-01-26

Uppdatering november 2022

Borrningen av dem nya VA-ledningarna i Vik har gått långsamt under november-månad. Den sträckan som man hade som ambition att borra under november gick inte så snabbt då just på den sträckan är det rullstensås. De avrundade stenarna som finns i en rullstensås gör det svårt att styra borren åt rätt håll.

Arbetsgruppen har efter olika försök lyckats komma vidare, men det finns risk att det här problemet dyker upp igen på andra sträckor. Entreprenören kommer att köra dit en till borrmaskin för att effektivisera processen då den tidigare tidplanen inte hålls längre. Efter en korrigering ser man att projektet kommer bli klart i början på februari nästa år.

Uppdatering oktober 2022

Borrningen av dem nya VA-ledningarna i Vik går framåt.

Sidans innehåll senast uppdaterat:

Saknar du någon information på denna sida, eller om du har någon synpunkt på hur vi kan förbättra den vill vi gärna veta det. Dela med dig av dina tankar genom att fylla i formuläret.Annat innehåll du kanske är intresserad av

Hitta på sidan