1. Viktigt meddelande: Eldningsförbud i kommunen
Gislaveds kommun logotyp

Kontaktcenter

Skicka e-post till kommunen (e-postmeddelanden blir en allmän handling)
Ring kontaktcenter på telefon: 0371-810 00

Felanmälan och synpunkter
Ställ en fråga
Lämna en synpunkt
Gör en felanmälan

Nya VA-ledningar till stora Segerstad naturbrukscentrum

Bakgrund

Ledningssträckan är ca 3 825 meter lång och ledningsdragningen innebär ett visst intrång på privatmark. I september 2022 skickade Gislaveds kommun informationsbrev och kallade berörda fastighetsägare till ett möte för att informera mer om projektet och diskutera markfrågor. Sträckan och arealen som berör privat mark är uppmätt och värdering samt upprättande av avtalsutkast kommer att arbetas med parallellt med det fysiska arbetet och delges till berörda fastighetsägare så fort det är klart.

Entreprenör är Styrud Ingenjörsfirma AB som kommer att trycka/borra ledningarna under mark utmed vägen och en del av grävarbetet kommer finnas för ledningsdragning vid skolan.

Uppdatering oktober 2022-februari 2023

I början på v.42 påbörjades VA-utbyggnaden på den del av Kållerstadsvägen i Reftele där kommunen är markägare och arbetet har fortsatt fram till Stora Segerstads naturbrukscentrum.

VA-utbyggnaden till Stora Segerstads naturbrukscentrum beräknas pågå till sen vår 2023.

Figur 1 Översiktskarta och placering av ledningsdragning Segerstad
Bild 1: TA-plan underbyggnation

Bild 1: TA-plan under byggnation

Bild 2: Borrning under byggnation

Bild 2: Borrning under byggnation

Bild 3 Förberedning av borrning under träd

Bild 3: Förberedning av borrning under träd

Uppdatering mars-april 2023

Borrnings arbete är klart. Efter snösmältning och regn står det mycket vatten på åker och i bäcken vid tänkt kopplingsgrop i Nöbbele.

Arbetet med de sista delarna pågår nu, vi kommer att koppla ihop ledningar under sista veckan i mars månad på 3 platser. Den stora pumpstationen vid skolan ska vara på plats under v 16. Slutbesiktning ska ske under v 18.

Bild 2 Det går för närvarande inte att gräva och koppla ihop ledningar

Bild 2: Det går för närvarande inte att gräva och koppla ihop ledningar

Sidans innehåll senast uppdaterat:

Saknar du någon information på denna sida, eller om du har någon synpunkt på hur vi kan förbättra den vill vi gärna veta det. Dela med dig av dina tankar genom att fylla i formuläret.Annat innehåll du kanske är intresserad av

Hitta på sidan