Gislaveds kommun logotyp

Kontaktcenter

Skicka e-post till kommunen (e-postmeddelanden blir en allmän handling)
Ring kontaktcenter på telefon: 0371-810 00

Felanmälan och synpunkter
Ställ en fråga
Lämna en synpunkt
Gör en felanmälan

Detaljplan för del av Gislaved 1:27, simhall inom Gisleområdet i Gislaved

Steg i processen:


  1. Uppstart detaljplan
  2. Samråd
  3. Granskning
  4. Antagande
  5. Laga kraft

Detaljplanens syfte är att möjliggöra byggnation av simhall inom Gisleområdet.

Fritid- och folkhälsonämnden samt fastighet- och servicenämnden har den 12 oktober 2022 beslutat att förorda att den nya simanläggningen ska placeras nordvästligt läge, norr om nuvarande sim- och sporthall och väster om ishall. Lokalisering av simhall i enlighet med det beslutade läget kräver att en ny detaljplan upprättas.

Samhällsutvecklingsnämnden har den 21 mars 2023 gett uppdraget till förvaltningen att upprätta en ny detaljplan för simhall inom Gisleområdet. Detaljplanen handläggs med utökat planförfarande, vilket innebär att planförslaget kommer att skickas ut på samråd och granskning innan planen antas av kommunfullmäktige.

Sidans innehåll senast uppdaterat:

Saknar du någon information på denna sida, eller om du har någon synpunkt på hur vi kan förbättra den vill vi gärna veta det. Dela med dig av dina tankar genom att fylla i formuläret.Annat innehåll du kanske är intresserad av

Hitta på sidan