Gislaveds kommun logotyp

Kontaktcenter

Skicka e-post till kommunen (e-postmeddelanden blir en allmän handling)
Ring kontaktcenter på telefon: 0371-810 00

Felanmälan och synpunkter
Ställ en fråga
Lämna en synpunkt
Gör en felanmälan

Detaljplan för Haghult/Tillboomområdet, del av fastigheten Villstads-Haghult m.fl. i Smålandsstenar

Steg i processen:


  1. Uppstart detaljplan
  2. Samråd
  3. Granskning
  4. Antagande
  5. Laga kraft

Detaljplanens syfte är att skapa förutsättning att bygga ut Haghultsledens södra del samt skapa fler fastigheter för bostads- och industriell verksamhetsändamål. Detaljplanen möjliggör även placering av förskola och räddningsstation inom planområdet. Hela planområdet omfattar en uta på cirka 40 hektar.

Detaljplanen antogs av kommunfullmäktige Gislaveds kommun den 15 juni 2023.

Planförslaget har överklagats. Sedan har domen av Mark- och miljödomstolen också överklagats. Överklagan har nu sänts vidare till Mark- och miljööverdomstolen för prövning.

Plankarta Pdf, 1.8 MB.

Planbeskrivning Pdf, 8.1 MB.

Samrådsredogörelse Pdf, 589.2 kB.

Granskningssutlåtande Pdf, 342.5 kB.

Plankarta Antagande detaljplan för Haghult Tillbo i Smålandsstenar

Sidans innehåll senast uppdaterat:

Saknar du någon information på denna sida, eller om du har någon synpunkt på hur vi kan förbättra den vill vi gärna veta det. Dela med dig av dina tankar genom att fylla i formuläret.Annat innehåll du kanske är intresserad av

Hitta på sidanKontakta kommunen

När du inte kan lösa ditt ärende genom vår webbplats är du välkommen att kontakta oss. Du kan ringa, skicka e-post eller fysiskt besöka oss.

Öppettider i kontaktcenter

Telefon

Måndag

08.00-16.00

Tisdag

09.00-15.00

Onsdag

09.00-15.00

Torsdag

09.00-15.00

Fredag

09.00-15.00

Lunchstängt:

12.00-12.30

Kontaktcenter har öppet för besök måndag 8-16, tisdag till fredag 9-16.

Andra öppettider kan förekomma i samband med helgdagar.