1. Viktigt meddelande: Eldningsförbud i kommunen
Gislaveds kommun logotyp

Kontaktcenter

Skicka e-post till kommunen (e-postmeddelanden blir en allmän handling)
Ring kontaktcenter på telefon: 0371-810 00

Felanmälan och synpunkter
Ställ en fråga
Lämna en synpunkt
Gör en felanmälan

Detaljplan för Haghult/Tillboomområdet, del av fastigheten villstads-Haghult m.fl. i Smålandsstenar

Steg i processen:


  1. Uppstart detaljplan
  2. Samråd
  3. Granskning
  4. Antagande
  5. Laga kraft

Detaljplanens syfte är att skapa förutsättning att bygga ut Haghultsledens södra del samt skapa fler fastigheter för bostads- och industriell verksamhetsändamål. Detaljplanen möjliggör även placering av förskola och räddningsstation inom planområdet.

Hela planområdet omfattar en yta på cirka 40 hektar. Kommunen anser att utformningen enligt planförslaget bidrar till en positiv förändring i samhället Smålandsstenar.

Granskningstiden för detaljplanen var 1 december 2022 -12 januari 2023.

Plankarta Pdf, 1.8 MB.

Planbeskrivning Pdf, 5.2 MB.

Samrådsredogörelse Pdf, 387.8 kB.

Sidans innehåll senast uppdaterat:

Saknar du någon information på denna sida, eller om du har någon synpunkt på hur vi kan förbättra den vill vi gärna veta det. Dela med dig av dina tankar genom att fylla i formuläret.Annat innehåll du kanske är intresserad av

Hitta på sidan