1. Viktigt meddelande: Eldningsförbud i kommunen
Gislaveds kommun logotyp

Kontaktcenter

Skicka e-post till kommunen (e-postmeddelanden blir en allmän handling)
Ring kontaktcenter på telefon: 0371-810 00

Felanmälan och synpunkter
Ställ en fråga
Lämna en synpunkt
Gör en felanmälan

Detaljplan för Södra industriområdet i Smålandstenar

Steg i processen:


  1. Uppstart detaljplan
  2. Samråd
  3. Granskning
  4. Antagande
  5. Laga kraft

Planens syfte är att möjliggöra expansion av befintligt industriområde i södra Smålandsstenar som medför till trafiksäkra förbindelser till, från och förbi orten. Planen syftar även till att möjliggöra en omlokalisering av Oskarstippens återvinningscentral

Planen innebär att Södra industriområdet i Smålandsstenar expanderas söderut vilket medför till större markarbeten, utbyggnad och ombyggnad av ny och befintlig infrastruktur. Även sammanhängande grönområden anläggs för att dra nytta av diverse ekosystemtjänster.

Gäller del av fastigheten Åtterås 19:42 med flera i Smålandsstenar.

Planförslaget kommer att skickas ut på samråd och granskning innan planen antas av kommunfullmäktige.

Information

För mer information eller frågor om planen kontakta kommunens kontaktcenter.

Sidans innehåll senast uppdaterat:

Saknar du någon information på denna sida, eller om du har någon synpunkt på hur vi kan förbättra den vill vi gärna veta det. Dela med dig av dina tankar genom att fylla i formuläret.Annat innehåll du kanske är intresserad av

Hitta på sidan