1. Viktigt meddelande: Eldningsförbud i kommunen
Gislaveds kommun logotyp

Kontaktcenter

Skicka e-post till kommunen (e-postmeddelanden blir en allmän handling)
Ring kontaktcenter på telefon: 0371-810 00

Felanmälan och synpunkter
Ställ en fråga
Lämna en synpunkt
Gör en felanmälan

Norra Hestra Kyrkobol

Steg i processen:


  1. Uppstart detaljplan
  2. Samråd
  3. Granskning
  4. Antagande
  5. Laga kraft

Planens syfte och huvuddrag

Planens syfte är att möjliggöra för omlokalisering av räddningstjänstens lokaler inom fastigheten Norra Hestra Kyrkobol 1:39, från den kulturhistoriskt värdefulla byggnaden där de för närvarande inryms. Planen syftar även till att möjliggöra för bostads- och centrumändamål, samt att säkerställa att strandskyddets syften uppfylls längs Agnsjön.

Detaljplanen finns ute på granskning. Granskningstiden för detaljplanen är 27 februari - 20 mars 2023.

Under tiden finns planförslaget utställt i bibliotek i Hestra och Gislaved, samt på kommunens webbplats.

Eventuella synpunkter på förslaget ska skickas till: kommunen@gislaved.se
eller
Gislaveds kommun
Samhällsutvecklingsförvaltningen
332 80 Gislaved

Senast den 20 mars 2023 ska synpunkterna vara kommunen tillhanda.

Planhandlingar

Planbeskrivning Pdf, 4.4 MB.

Plankarta Pdf, 1.2 MB.

Samrådsredogörelse Pdf, 1.5 MB.

Plankarta granskningsförslag Norra Hestra KyrkobolFörstora bilden

Plankarta granskningsförslag

Sidans innehåll senast uppdaterat:

Saknar du någon information på denna sida, eller om du har någon synpunkt på hur vi kan förbättra den vill vi gärna veta det. Dela med dig av dina tankar genom att fylla i formuläret.Annat innehåll du kanske är intresserad av

Hitta på sidan