Kartbild över Anderstorps centrum

ANDERStorp

Projektet "Bro till bro"

Under året har vi genomfört dialoger med boende i Anderstorp i syfte att få veta vad ni tycker om utvecklingen av centrum i orten. Med detta som underlag har vi nu inlett arbetet med att ta fram en vision för Anderstorp med invånarnas perspektiv som utgångspunkt.

Nu inleds arbetet med att ta fram en utvecklingsplan för den fysiska miljön i en del av Anderstorps centrum där du kan vara med och påverka. På den här sidan kommer du också kunna följa processen under tiden arbetet med framtagandet av en utvecklingsplan pågår. Arbetet med att ta fram en vision för centrum med invånarnas perspektiv och förutsättningarna i marken som grund inleds under hösten 2019. Visionen beräknas vara klar att visas för allmänheten i maj-juni 2020.

Sammanställning av dialogarbetet

I högerspalten hittar du en länk till ett dokument som innehåller sammanställningen av de dialoger som genomfördes i Anderstorps Folkets Hus samt på Ekenskolan och Åsenskolan. I dokumentet finns också en sammanställning av den enkät som genomfördes i våras och som fick cirka 400 svar.

Sidan uppdaterades senast: 2019-12-11