Bilden visar ett flygfoto över utvecklingsområdet.

centrumutveckling i ANDERStorp

Visionen för Anderstorps centrum - "Bro till bro"!

Den 25 juni presenterades resultatet av arbetet med visionen för Anderstorps centrum under en dialogkväll på Folkets hus. Om du inte hade möjlighet att ta del av materialet då finns det här:

Länk till att ladda ner en presentation av visionen för Anderstorps centrum - "Bro till bro".PDF

Projektet "Bro till bro"

Under 2019 genomförde Gislaveds kommun dialoger med boende i Anderstorp i syfte att få veta hur anderstorpsborna vill utveckla området mellan Brogatan och Kvarngatan. Med detta påbörjades arbetet med att ta fram en vision av området med invånarnas perspektiv som utgångspunkt.

Parallellt med visionsarbetet sker olika utredningar och undersökningar i området för att kartlägga markens förutsättningar och koppla inkomna synpunkter med visionen.

Vill du veta mer?

Under "Ladda hem" hittar du ett dokument som innehåller sammanställningen av dialogerna som genomfördes i Anderstorp under 2019 samt nyhetsbrev med information rörande vad som kommer att hända i området inom den närmaste tiden.

Sidan uppdaterades senast: 2020-12-15