Bild över Anderstorps centrum

centrumutveckling i ANDERStorp

Projektet "Bro till bro"

I slutet av mars 2019, bjöd Gislaveds kommun in till en workshop och dialog i Folkets hus, workshopar med barn från Ekenskolan (årskurs 5) och Åsenskolan (årskurs 8) samt tog fram en digital enkät för att få input rörande området mellan Brogatan och Kvarngatan i Anderstorp.

Höst/vinter 2019, sammanställde kommunen synpunkterna och tog prover i området.

25 juni 2020, presenterade kommunen i Folkets hus i Anderstorp en vision som togs fram utifrån invånarnas perspektiv.

Höst/vinter2020 genomförde kommunen en kartläggning av föroreningssituationen i området.

Under 2021 planerar kommunen att påbörja ett pilotprojekt inom sanering av delar av området.

Markarbete, plantering och etablering

Gislaveds kommun ska testa en innovativ, hållbar och kostnadseffektiv saneringsmetod, med hjälp av växter ska området som visionen utpekar som ”park” saneras, vilket är området mellan vårdcentralen och Anderstorpsån.

Under kommande veckor kommer cykelvägen samt belysning tas bort. Området ska hägnas in och harvas, sedan ska mellan 45-50 tusen sticklingar planteras. Plantering ska ske tätt för att maximera växternas förmåga att rena marken.

Växterna ska vattnas, gödslas och ogräs ska rensas bort, 3-4 säsonger framåt. Efter att växterna når en önskad nivå ska de skördas. Provtagning och analys inom området ska ske varje år för att följa reningsprocessen.

Parallellt med saneringsarbetet jobbar kommunen också med att utreda vårdcentralens parkering för framtagande av en detaljplan.

Saneringsprojektet bedöms inte på något sätt påverka miljön eller människors hälsa.

Vill du veta mer?

Nedan hittar du ett dokument som innehåller sammanställningen av dialogerna som genomfördes i Anderstorp under 2019 samt nyhetsbrev med information rörande vad som kommer att hända i området inom den närmaste tiden.

Sidan uppdaterades senast: