GIslaved

Gislaved 2040 - mötesplatsen vid Nissan

Den 12 december 2019 antog kommunfullmäktige "Idé- och gestaltningsprogram för Gislaved 2040 - mötesplatsen vid Nissan". 

Idé- och gestaltningsprogrammet för Gislaved 2040 är ett visionsdokument som visar hur Gislaveds tätort och dess centrala delar kan utvecklas för att bli mer attraktivt att bo och vistas i.

Rapporten i sin helhet finns att läsa här.PDF

Vill du ta del av framtidsplanerna för Gislaveds centrum?

I början av 2020 bjuder vi in dig som invånare eller företagare till informationsmöten där visionen om det framtida Gislaveds centrum presenteras. Mer information kommer i januari 2020.

Kommunens invånare har varit med och tyckt till

En mycket viktig del i arbetet med "Mötesplatsen vid Nissan" har varit att få med invånarnas tankar och idéer. För att få in förslag och synpunkter från människor i olika åldrar, kommersiella aktörer och politiker genomfördes ett flertal dialoger och workshops under 2018 och 2019. Man har också kunnat lämna in förslag genom en webbenkät.

Sammanställningen av dialogerna samt enkäten finns att läsa här.PDF

Bild med citat från de medborgardialoger som har genomförts.

Bild med citat från de medborgardialoger som har genomförts. Klicka på bilden för att se den i större format.

Sidan uppdaterades senast: 2019-12-12