bilder på de globala målen

hållbar utveckling

En hållbar utveckling är allas ansvar. Kommunen arbetar för att ta sitt ansvar i frågor som till exempel miljö, klimat, mänskliga rättigheter och demokrati. Här kan du läsa mer om arbetet för och med strategisk hållbar utveckling.

Strategi för en hållbar utveckling

Alla som bor, arbetar eller driver företag inom kommunens gränser är medskapare i hållbarhetsarbetet. Vi har arbetat fram en strategi för hållbar utveckling som utgör övergripande inriktningar och strategiska ställningstaganden för hur Gislaveds kommun ska bidra till att Agenda 2030 och de globala målen för hållbar utveckling nås. Strategins inriktningar och prioriteringar utgör en grund för vad olika aktörer gemensamt måste åstadkomma inom det geografiska området Gislaveds kommun.

Läs mer om strategin för hållbar utveckling

Uppföljning av strategin för hållbar utveckling

Strategin följs upp årligen med hjälp av kommunövergripande indikatorer och sakomåden för varje prioriterat område, där resultatet av uppföljningen sammanfattas i en statusrapport.

Läs mer om uppföljnigen av strategin för hållbar utveckling

Sociala medier

Följ gärna Fokus hållbarhet på sociala medier! Här berättar vi mer om vårt arbete för en hållbar framtid och delar med oss av hållbara tips.

Fokus hållbarhet på Facebook Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Fokus hållbarhet på Instagram Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Agenda 2030 och globala målen för hållbar utveckling

Kommunen har länge arbetat med hållbar utveckling, på olika sätt och inom många områden. Sedan 2015 när FN antog Agenda 2030 och de 17 globala målen för hållbar utveckling är det naturligt för kommunen att lokalt arbeta med dessa mål.

Läs mer om de globala målen för hållbar utveckling Länk till annan webbplats.

Hållbarhetsveckan

Sedan 2016 arrangerar kommunen tillsammans med andra aktörer en vecka med fokus på hållbarhet. Syftet är att öka medvetenheten och kunskapen om de globala målen för hållbar utveckling och inspirera och engagera invånare och medarbetare till en mer hållbar framtid. Läs mer om hållbarhetsveckan via länken.

Glokala Sverige

Kommunen är med i referensgruppen för svenska FN-förbundets projekt Glokala Sverige - Agenda 2030 i kommuner och regioner. Glokala Sverige är ett kommunikations- och utbildningsprojekt som ska stärka kunskap och engagemang för Agenda 2030 bland politiker och tjänstepersoner.

Läs mer om Glokala Sverige - Agenda 2030 i kommuner och regioner Länk till annan webbplats.

Earth hour

Earth hour är en internationell kampanj som uppmanar hushåll och företag att under en timme släcka belysning och stänga av icke-nödvändiga elektriska apparater för att uppmärksamma klimatfrågan.

2021 genomförde vi en webbsändning om kolinlagring för klimatet

Aktiviteter för en hållbar utveckling

Här är några tips på hållbara aktiviteter du kan göra själv eller tillsammans med andra.

Spela Naturbingo

Var med och spela Naturbingo! Leta i naturen och kryssa för det du hittar. Fyra i rad lodrätt, vågrätt eller diagonalt ger bingo. Ladda hem naturbingobrickan Pdf, 975.7 kB.

Miljövänliga tips kring odling

Tips och råd hur du odlar giftfritt Pdf, 539.5 kB.

Tips och råd om miljövänlig odling Pdf, 1.1 MB.


Sidan uppdaterades senast: