äppelblom

Klimat och miljö

I kommunen arbetar vi med strategiska miljöfrågor inom en mängd områden och på flera sätt. Det handlar om klimat- och energifrågor, avfall och naturresurser, nationella miljömål och naturvård.

Växthuseffekten och klimatförändringar

I luften finns gaser som hindrar att all värme från solen åter reflekteras ut i rymden. Detta är en naturlig process som benämns växthuseffekt. Utan växthuseffekten skulle jordens klimat i genomsnitt vara 15 — 30 grader kallare och jorden därmed obeboelig.
 
Människans påverkan på klimatet har länge varit omtvistat, men FN:s klimatpanel IPCC är numera överens om att temperaturökning som skett sedan 1900-talets början orsakas av människan.

Det är idag svårt att förutse vad klimatförändringen kan komma att innebära. Forskarna befarar att ändrade klimatzoner, smältande glaciärer, höjda havsnivåer och mer extremväder kan bli några av följderna.
 
Vad som kan komma att hända i kommunen är också osäkert. Antagligen kommer även vi att drabbas av extremväder, ökad nederbörd och temperaturförändringar.

Hur kan jag minska min klimatpåverkan?

Vi behöver alla ändra våra vanor och vårt sätt att konsumera för att nå klimatmålen. Naturvårdsverket har sammanställt flera tips och fakta om vad vi kan göra för att minska utsläppen av växthusgaser. Resvanor, livsmedel, boende och konsumtion av textilier är några sektorer som bidrar till en hög klimatpåverkan där vi behöver förändra vårt beteende. Läs tipsen från Naturvårdsverket. Länk till annan webbplats.

Hur påverkas kommunen av klimatförändringarna?

Klimatförändringarna gör så att extremerna ökar - det blir både varmare, torrare och blötare i kommunen. Lär dig mer i filmen!

Sidan uppdaterades senast: