Miljöbokslut

Gislaveds kommuns miljöbokslut beskriver kommunens samlade miljöarbete under ett års tid. Bokslutet är ett underlagsmaterial till kommunens årsredovisning. Kommunens miljöarbete är uppdelat och redovisas på samma vis som de nationella miljömålen. Detta för att harmonisera det kommunala miljöarbetet med det regionala och nationella miljöarbetet.

I bokslutet följs årligen de kommunala miljömålen och åtgärdsplanerna upp, olika typer av indikatorer redovisas och miljötillståndet i kommunen beskrivs.

Det finns inget miljöbokslut från 2019 och framåt. Uppföljning av kommunens miljö- och klimatarbete kan du till viss del ta del av i kartläggningen Hur är läget, Gislaved kommun? Pdf, 4.3 MB.

Sidan uppdaterades senast: