Vattenmätare

Du betalar för den mängd vatten som du förbrukar. För att kunna mäta denna mängd installerar vi en vattenmätare på din fastighet som du ska läsa av en gång om året.

Avläsningen ger din årsförbrukning av vatten och ligger till grund för debiteringen av din va-avgift. Därför är det viktigt att läsa av och skicka in mätarställningen.

Under året som går betalar du för en preliminär vattenförbrukning som sedan justeras vid avläsning och har du betalat för mycket får du pengar tillbaka och annars kommer du debiteras för mellanskillnaden. På fakturan framgår detta under avläst.

Avläsning

Självavläsning

Om mätarnumret på ditt utskickade självavläsningskort inte stämmer med det faktiska numret på själva vattenmätaren så beror det på att din mätare är så ny att den inte kommit med i årets utskick. Du kan då bara bortse från detta års självavläsning och invänta nytt självavläsningskort kommande år istället. Din årsförbrukning kommer ändå att bli korrekt i och med att den rapporterats in när din gamla mätare monterades ner.

Fjärravläsning

Vi håller på att byta ut alla mätare till digitala mätare för att i framtiden kunna erbjuda fjärravläsning. Test av systemet med fjärravläsning pågår men det är inte igång i skarpt läge ännu. Så länge du får självavläsningskort ska du därför fortsätta rapportera in aktuell mätarställning manuellt.

Det finns olika modeller på vattenmätare och därför ser det lite olika ut att läsa av dem. Gemensamt för alla mätare är att vi bara vill ha in avläsningar i hela kubikmeter. Det betyder att inga decimaler till värdet ska anges.

flowIQ 2200

Ange endast heltal, dvs inga siffror efter kommatecknet

Vattenmätare flowIQ 2200


flowIQ 3100

Ange endast heltal, dvs inga upphöjda siffror

Vattenmätare flowIQ 3100


Hydrus

Tryck på det optiska ögat, den svarta punkten i mitten under displayen för att få fram kubikmeterantalet. Ange endast heltal kubikmeter, dvs inte siffrorna efter punkten. Om du har problem att få fram kubikmeterantalet kan du stänga locket i 30 sekunder och sedan öppna igen, då visas kubikmeterantalet direkt på skärmen. Detaljerad användarvägledning för Hydrus-mätaren Pdf, 682.3 kB, öppnas i nytt fönster.

Vattenmätare Hydrus


Iperl

Ange endast heltal, dvs inte siffrorna efter kommatecknet 

Vattenmätare Iperl


Multical 21

Ange endast heltal, dvs inte de upphöjda siffrorna

Vattenmätare Multical 21


Sensus

Ange endast heltal, dvs inte de röda siffrorna.

Vattenmätare Sensus


Sensus

Ange alla siffror högst upp för att få heltal kubikmeter. Decimalerna finns bland de röda snurrpilarna nedanför och ska inte anges.

Vattenmätare Sensus

Registrera mätaravläsning via internet

Så här gör du om du vill registrera din mätaravläsning via internet

Skriv in https://www.dcp.se/avlasning Länk till annan webbplats. i rutan högst upp i vänstra hörnet på dator, tryck sedan enter.

Bild vad som ska skrivas in i sökfältet på webbläsaren för att komma till mätaravläsning


Texten ändras till:

Bild som visar vad som visas i sökfältet efter sökning är gjord

 

Och så här ser sidan ut. Här fyller du i ditt användarnamn samt lösen

Bild som visar hur webbsidan för inloggning till mätaravläsning ser ut

Fyll i ditt användarnamn och lösenord, logga sedan in. Du kommer sedan till en annan sida där du fyller i antal hela kubikmeter samt avläsningsdatum. Du kan även få ett kvitto på mätaravläsningen.

Glöm inte att kontrollera att mätarnumret stämmer överens med det nummer som står på din vattenmätare. Har du nyligen fått din vattenmätare utbytt behöver du inte fylla i någon avläsning eftersom vi tagit hand om din gamla mätare och registrerar denna själva.

Delat ansvar

Det är tekniska förvaltningen som äger själva vattenmätaren och ser till att den fungerar som den ska. Du, som fastighetsägare, äger rören och anslutningar till mätaren och ansvarar för att vattenmätarbyten går att genomföra utan att ledningarna går sönder eller ventilerna måste bytas ut.

Skulle det uppstå någon läcka under ett mätarbyte är du som fastighetsägare ansvarig för din anläggning. Som fastighetsägare är det din uppgift att se till att vattenmätaren inte går sönder via stötar eller temperaturskillnader. Skulle mätaren mot förmodan gå sönder blir du ersättningsskyldig.

Vattenmätarbyte

Vart tionde år byter vi din vattenmätare för att säkerställa att mätningen fungerar och att du betalar för rätt mängd.

När det är dags för mätarbyte på din fastighet får du ett aviseringskort 1-2 veckor innan där vi talar om vilken tid vi planerar att genomföra bytet. Detta för att du ska ha tid att förbereda så att vår personal kan utföra bytet. Under bytet bör du vara hemma. Om den bokade tiden inte passar ber vi dig snarast kontakta tekniska förvaltningen för att boka en ny tid. Mätarbytet är kostnadsfritt men om ingen är hemma vid tiden för vårt besök kommer vi att debitera dig enligt gällande taxa för att vi kommit i onödan.

​Förbered inför mätarbyte

För att underlätta vattenmätarbytet bör det finnas en mätarkonsol och kulventiler. Finns inte detta så kontrollera då att avstängningsventilerna fungerar och att inte rören hänger i mätaren.

Så här kontrollerar du dina avstängningsventiler inför ett vattenmätarbyte.

Skiss på en vattenmätare

För att kunna utföra ett mätarbyte är det viktigt att inkommande vatten går att stänga av. Det vill säga avstängningsventil A på bilden. Du kan även se en pil på din egen mätare vilken flödesrikning vattnet har. När du har stängt ventilen kan du öppna en kran i närheten, om det inte kommer något vatten och kugghjulet samt displayen inte visar ett flöde är ventilen stängd. Skulle ventilen inte fungera kan du prova att öppna och stänga ventilen några gånger. Om det trots det fortfarande inte stänger, måste ventilerna bytas innan vår personal kommer och byter mätaren. Om så är fallet ber vi dig boka om tiden för vattenmätarbytet.

Schematisk skiss över ett utrymme för vattenmätare

En annan sak du bör vara uppmärksam på är om du har en eller flera avstängningsventiler med beteckningen LK-580 (se bild). De ska bytas innan vår personal byter vattenmätare eftersom det är stor risk att denna ventiltyp går sönder när man skruvar på dem. Ventilen kallas även för champagnekork, när ventilen går sönder släpper korken och en vattenstråle sprutar upp vilket kan leda till stora vattenskador.

Bild på LK580

Sidan uppdaterades senast: