Vattenmätare

Du betalar för den mängd vatten som du förbrukar. För att kunna mäta denna mängd installerar vi en vattenmätare på din fastighet som du ska läsa av en gång om året.

Avläsningen ger din årsförbrukning av vatten och ligger till grund för debiteringen av din va-avgift. Därför är det viktigt att läsa av och skicka in mätarställningen.

Under året som går betalar du för en preliminär vattenförbrukning som sedan justeras vid avläsning och har du betalat för mycket får du pengar tillbaka och annars kommer du debiteras för mellanskillnaden. På fakturan framgår detta under avläst.

Självavläsning

Om mätarnumret på ditt utskickade självavläsningskort inte stämmer med det faktiska numret på själva vattenmätaren så beror det på att din mätare är så ny att den inte kommit med i årets utskick. Du kan då bara bortse från detta års självavläsning och invänta nytt självavläsningskort 2020 istället. Din årsförbrukning kommer ändå att bli korrekt i och med att den rapporterats in när din gamla mätare monterades ner.

Fjärravläsning

Vi håller på att byta ut alla mätare till digitala mätare för att i framtiden kunna erbjuda fjärravläsning. Test av systemet med fjärravläsning pågår men det är inte igång i skarpt läge ännu. Så länge du får självavläsningskort ska du därför fortsätta rapportera in aktuell mätarställning manuellt.

För närvarande finns därför fem olika mätartyper i kommunen. För att underlätta självavläsning finns mer information om de olika mätartyperna via denna länk.

Delat ansvar

Det är tekniska förvaltningen som äger själva vattenmätaren och ser till att den fungerar som den ska. Du, som fastighetsägare, äger rören och anslutningar till mätaren och ansvarar för att vattenmätarbyten går att genomföra utan att ledningarna går sönder eller ventilerna måste bytas ut.

Skulle det uppstå någon läcka under ett mätarbyte är du som fastighetsägare ansvarig för din anläggning. Som fastighetsägare är det din uppgift att se till att vattenmätaren inte går sönder via stötar eller temperaturskillnader. Skulle mätaren mot förmodan gå sönder blir du ersättningsskyldig.

Vattenmätarbyte

Vart tionde år byter vi din vattenmätare för att säkerställa att mätningen fungerar och att du betalar för rätt mängd.

När det är dags för mätarbyte på din fastighet får du ett aviseringskort 1-2 veckor innan där vi talar om vilken tid vi planerar att genomföra bytet. Detta för att du ska ha tid att förbereda så att vår personal kan utföra bytet. Under bytet bör du vara hemma. Om den bokade tiden inte passar ber vi dig snarast kontakta tekniska förvaltningen för att boka en ny tid. Mätarbytet är kostnadsfritt men om ingen är hemma vid tiden för vårt besök kommer vi att debitera dig enligt gällande taxa för att vi kommit i onödan.

​Förbered inför mätarbyte

För att underlätta vattenmätarbytet bör det finnas en mätarkonsol och kulventiler. Finns inte detta så kontrollera då att avstängningsventilerna fungerar och att inte rören hänger i mätaren. Vi har gjort iordning en instruktion för hur du kontrollerar detta. Till instruktionen

Sidan uppdaterades senast: 2020-06-11