Egen brunn

Möjligheterna för dig att få rent vatten från din egen brunn är oftast goda. Vattenkvalitet och vattentillgång kan dock förändras med tiden. Tänk därför på att ta prov på ditt vatten regelbundet.

Skydda din brunn

genom att registrera den

Information om din brunn är viktig för att skydda vårt grundvatten. Om din brunn är registrerad så kan andra som vill borra efter värme eller vatten i området ta hänsyn till din brunn. Räddningstjänsten kan också skydda din brunn om det exempelvis sker en miljöolycka.

Hur registrerar jag min brunn?

Du kan registrera din brunn genom att fylla i ett enkelt e-formulär på webben. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Om du vill veta mer om vattenbrunnar läs mer på sveriges geologiska undersökning (SGU) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Att anlägga och sköta en brunn

För att få ett vatten med bra kvalitet är det flera saker man måste tänka på. Livsmedelsverket och Sveriges geologiska undersökningar, SGU, har publicerat broschyrer om hur man anlägger en brunn och om hur man sköter en brunn.

Ta regelbundna vattenprover
För att säkerställa att man alltid får rent och friskt vatten ur kranen är det viktigt att kontrollerar vattenkvaliteten regelbundet. Vattenkvalitén kan förändras med tiden av olika orsaker och därför bör man kontrollerara sitt vatten minst vart tredje år. Har man småbarn i familjen bör man vara extra noggrann med att ta vattenprov, eftersom små barn är mer känsliga för höga halter av vissa ämnen. Vattnet kan dessutom påverka olika installationer t.ex. genom utfällningar av kalk, järn, mangan och koppar. Det kan påverka disk- och tvättmaskiner, varmvattenberedare och tvätt negativt.

Vid provtagning av brunnsvattnet

Vattenlaboratorierna brukar ha särskilda provtagningspaket som utgår från Livsmedelsverkets rekommendationer. Följande parametrar rekommenderars  att man analyserar vid en normal provtagning:

Mikrobiologiska parametrar

 • Escherichia coli (E.coli)
 • Koliforma bakterier
 • Antal mikroorganismer vid 22°C

Kemiska och fysikaliska parametrar

 • Alkalinitet
 • Ammonium
 • Fluorid
 • Fosfat
 • Färg
 • Järn
 • Kalcium
 • Kalium
 • Kemisk oxygenförbrukning
 • Klorid
 • Konduktivitet
 • Koppar
 • Magnesium
 • Mangan
 • Natrium
 • Nitrat
 • Nitrit
 • pH
 • Sulfat
 • Total hårdhet
 • Turbiditet

Livsmedelsverket rekommenderar även att man provtar uran och bly. På vissa platser i landet kan det även vara lämpligt att provta för arsenik. Bergborrade brunnar löper alltid större risk att ha förhöjda radonhalter. Därför bör radonhalten i grundvattnet kontrolleras vid enstaka tillfällen.

Vattenprovtagning

För provtagning av ditt vatten vänder du dig till ett ackrediterat laboratorium. Av laboratoriet får du särskilda provflaskor samt instruktioner om hur du går tillväga när du tar ditt vattenprov. Det är viktigt att provet tas samma dag som det skickas iväg på analys.

Behöver man hjälp med vilka prover som behöver tas eller med att tolka analysresultaten kan man vända sig till laboratorierna eller bygg- och miljöförvaltningen. Vattenprovet analyseras på egen bekostnad.

Bygg- och miljöförvaltningen kan hjälpa till med att ta emot prover från SGS Analytics (inga andra laboratorium) och vidarebefordrar dem till det laboratorium som Gislaveds kommun upphandlat (SGS Analytics Sweden AB). Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vattenprover kan lämnas till kommunhusets reception helgfria tisdagar, klockan 09.00 - 11.30. OBS! Gäller endast vattenprover till SGS.

Sidan uppdaterades senast: