VA-plan

VA-planen beskriver vilka åtgärder som behöver vidtas för att VA-försörjningen i Gislaveds kommun ska utvecklas i linje med VA-policyn.

En övergripande konsekvens av VA-policyn är att kommunens allmänna VA-försörjning behöver utökas. Vissa områden som idag har enskild VA-försörjning kommer i framtiden ha allmänt VA. Denna utbyggnad av allmänt VA måste ske stegvis eftersom arbetet är både tids- och kostnadskrävande.

Sidan uppdaterades senast: