Va-plan

Va-planen beskriver vilka åtgärder som behöver vidtas för att va-försörjningen i Gislaveds kommun ska utvecklas i linje med va-policyn.

En övergripande konsekvens av va-policyn är att kommunens allmänna va-försörjning behöver utökas. Vissa områden som idag har enskild va-försörjning kommer i framtiden ha allmänt va. Denna utbyggnad av allmänt va måste ske stegvis eftersom arbetet är både tids- och kostnadskrävande.

Sidan uppdaterades senast: