Avgift och regler, abonnemang

Avfallshanteringen i Gislaveds kommun utgår från kommunens avfallsplanPDF och regleras genom föreskrifter om avfallshanteringPDF. Avfallsplanen beskriver kommunens inriktning av hur hantering av avfall från hushåll och verksamheter ska se ut i framtiden. Föreskrifterna ger detaljerade regler för hur avfallshanteringen ska gå till.

Det finns möjlighet att ändra sina avfallsrutiner genom att fylla i en ansökan om ändrade avfallsrutinerPDF och skicka till tekniska kontoret. Detta ska du göra om du vill ändra på hur ofta ditt sopkärl töms, hur ofta din slambrunn töms eller om du vill hemkompostera.

Avgifter​

Avfallshanteringen är avgiftsfinansierad och bedrivs så att ett nollresultat ska nås. Det betyder att kommunen inte tjänar pengar på att hämta och hantera dina sopor. Avgifterna regleras i kommunens avfallsstaxaPDF.PDF

I de avgifter som hushållen betalar för sophämtning ingår i rörlig del hämtning och behandling av hushållsavfallet som lagts i kärlet. I den fasta delen ingår information, planering, administration, drift av återvinningscentraler, hantering av hushållens farliga avfall, omlastning och transporter mm.

 

Renhållningsavgifter för 2018

Från 1 januari 2018 är avgift för sophämtning uppdelad i fast och rörlig del. Den fasta delen ska betalas av samtliga abonnenter och finansierar återvinningscentraler, miljöstationer, information, administration mm. Den rörliga avgiften är beroende av vilken hämtning man valt och täcker hämtnings- och behandlings-kostnaderna för kärlavfallet.‌

Fast avgiftsdel

Avgift/årVilla

1030 krLägenhet

  558 krFritidshus

  650 krRörlig kostnad

 140 L
Avgift/år

190 L Avgift/år

370 L Avgift/år

 Året runt permanentboende

 

 

 

 Hämtning var 14:e dag

 370 kr

695 kr

1 490 kr

 Hämtning var 4:e vecka

 125 kr

188 kr

-

 

 

 

 

Fritidshus Sommarhämtning

 

 

 

 Hämtning var 14:e dag (10 hämtningar)

 213 kr

300 kr

600 kr

Alla priser inklusive moms och avfallsskatt.

Sidan uppdaterades senast: 2018-01-18