Regler slamsugning

Slambilar är tunga så det är viktigt att ha en bra väg som håller för belastningen.

  •  Avståndet mellan uppställningsplatsen för slambilen och brunnen får inte vara längre än 20 m eftersom sugslangen inte är längre än så. Om avståndet av någon anledning måste vara längre än 20 m kan i undantagsfall extraslang användas mot en tilläggsavgift.

  • En fast avgift per fastighet och år tas ut av fastigheter med enskilt avlopp, fastigheter anslutna till gemensamhetsanläggning och fastigheter anslutna till avloppsförening.

  • Slamsugning av brunnar och slutna tankar sker en gång per år och är obligatoriskt.

  • Brunnar och slutna tankar ska vara lättillgängliga. Locket ska kunna öppnas av en person och får inte vara övertäckt vid tiden för slamsugning. Fastighetsägaren ansvarar för brunnens/den slutna tankens skötsel och underhåll.

Du kan ansöka om annat slamtömningsintervall via blanketten ansökan om ändrade avfallsrutinerPDF

Sidan uppdaterades senast: 2017-12-22