Återvinningsgårdar och mobil ÅVC

På tre orter i kommunen, Burseryd, Hestra och Reftele, finns återvinningsgårdar. Där kan man under lördagar lämna trädgårds-, trä- och metallavfall. Under vissa onsdagar är den mobila återvinningscentralen på plats på återvinningsgårdarna. Då ges det tillfälle att även lämna andra typer av avfall.

Återvinningsgårdar

Trädgårds-, trä- och metallavfall (ej elvaror som spis, kyl, m.m.) kan lämnas på återvinningsgårdarna i Burseryd, Hestra och Reftele. Dessa är öppna och bemannade på lördagar (med undantag för helgdagar och helgaftnar) under perioden 15/3-10/7 och 1/8-16/11.

Schaktmassor

För avlämning av schaktmassor krävs tillstånd i varje enskilt fall. Tillstånd lämnas av renhållningschefen.

Mobil återvinningscentral

Med mobil återvinningscentral (mobil ÅVC) ökar hushållens möjlighet att sortera och lämna grovavfall vid återvinningsgårdarna i Reftele, Hestra och Burseryd. Var tredje onsdag kl 14.00-18.00 kommer den bemannade mobila ÅVCn att finnas på plats och hålla öppet. Under juli och december-februari är den mobila återvinningscentralen inte i drift.

De dagar den mobila ÅVCn är öppen placerar vi ut containrar och andra behållare på återvinningsgårdarna i Reftele, Hestra och Burseryd. Personal finns tillgänglig vid dessa och hjälper dig som kommer med grovavfall från hushållet att sortera och se till att avfallet hamnar i rätt behållare. Efter stängning tas containrar och behållare bort för tömning och behandling av avfallet som lämnats.

Detta kan du lämna vid mobil ÅVC:

Vi kan nästan ta emot allt som du kan lämna på återvinningscentralerna.

  • Elektronik - t.ex. tv, datorer, dammsugare, leksaker, småbatterier
  • Vitvaror - t.ex. spisar, tvättmaskiner, kylar, frysar, torktumlare
  • Ljuskällor - glödlampor, lysrör och lågenergilampor
  • Brännbart - t.ex. väskor, mattor, pulkor och annat som kan brännas
  • Deponirest eller "icke brännbart" -  t.ex. porslin, kakel, fönsterglas
  • Större föremål - t.ex. soffor och resårmadrasser
  • Trädgårdsavfall -t.ex. löv, gräs och mossa
  • Träavfall - t.ex. brädor och grövre grenar
  • Metallskrot - t.ex. cyklar, plåt och järnbalkar

Detta kan du inte lämna vid mobil ÅVC

Kemiska produkter - exempelvis oljor, färger, hushållskemikalier m.m.
För detta avfall hänvisar vi till miljöstationerna vid de fasta återvinningscentralerna i Mossarp och Smålandsstenar.


Sidan uppdaterades senast: 2018-01-02