Bygglov

Bygglov krävs normalt för att bygga nytt, bygga till eller för att göra vissa ändringar. Det krävs även bygglov för väsentligt ändrad användning av en byggnad, till exempel från garage till verkstad eller från bostad till kontor. Bygglovsplikten kan vara olika beroende på var i kommunen man bygger och det är därför inte möjligt att ge en kort sammanfattning. Kontakta oss om du är osäker på vad som gäller för din byggnad/fastighet.

Beslut i bygglovsärenden

Beslut i bygglovsärenden fattas i de flesta fall av tjänstemän. Handläggningstiden är normalt 5-8 veckor efter att kompletta bygglovshandlingar har lämnats in.

Om ärendet kräver beslut av bygg-och miljönämnden Gislaved - Tranemo så kan handläggningstiden bli något längre. Vid helgdagar och semestertid får man räkna med en något längre handläggningstid. För bygglov betalar du en avgift enligt taxa som fastställts av kommunfullmäktige.

Snabbast möjliga handläggning förutsätter;

  • Att du lämnar in tydliga och fullständiga handlingar.
  • Att ritningarna är tydliga och fackmässigt utförda.
  • Att det du vill göra stämmer med detaljplanen. En mindre avvikelse ökar handläggningstiden.
  • Att det du vill göra tar hänsyn till kulturvärden, stadsbild och grannar.

Bygglovansökan som är dåligt anpassad till befintlig byggnad och omgivningen kan nekas bygglov!

Kartunderlag och allmän bygglovsinformation

Vi står också till tjänst med kartunderlagöppnas i nytt fönster via kart-och mätenheten.

Detaljplaner, riktlinjer och byggbestämmelser

Vill du ha mer information och upplysningar om detaljplaneröppnas i nytt fönster i Gislaveds kommun, riktlinjer och byggbestämmelser kontakta bygg- och miljöförvaltningen. För mer information och upplysningar kring detaljplaner i Tranemo kommun kontakta samhällsutveckling i Tranemo kommunlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Villkorsbesked

Du kan begära ett villkorsbesked innan du lämnar in en ansökan om bygglov. I villkorsbeskedet får du till exempel veta om den tänkta åtgärden är att betrakta som ombyggnad eller en annan ändring.

Sidan uppdaterades senast: 2018-12-21