Checklistor och exempel på bygglovshandlingar

Här finns information om vilka olika bygglovshandlingar som krävs för olika former av bygglov.

Nybyggnad

Checklista Nybyggnad av EnbostadshusPDF

Checklista nybyggnad av Carport och förrådPDF

Checklista för nybyggnad av garage och förrådPDF

Checklista nybyggnad av industri, affär med fleraPDF

Checklista nybyggnad av skärmtakPDF

Checklista nybyggnad av transformatorstationPDF

Påbyggnad

Checklista påbyggnad av EnbostadshusPDF

Checklista påbyggnad av GaragePDF

Tillbyggnad

Checklista tillbyggnad av EnbostadshusPDF

Checklista tillbyggnad av Enbostadshus med garagePDF

Checklista tillbyggnad av Enbostadshus med takkupaPDF

Checklista tillbyggnad av Enbostadshus med inglasat uterumPDF

Checklista tillbyggnad av Garage med carportPDF

Checklista tillbyggnad av Industri, affär med fleraPDF

Uppförande av mur, plank och uppsättning av skylt

Checklista uppförande av murPDF

checklista uppförande av plankPDF

Checklista uppsättning av skyltPDF

Installationer

Checklista avlopps- och vatteninstallationPDF

Checklista eldstad och rökkanalPDF

Checklista hissinstallationPDF

Checklista ventilationsinstallationPDF

Ändringar

Checklista ändrad användningPDF

Checklista ändring av carport till garagePDF

Checklista ändring av FasadPDF

Sidan uppdaterades senast: 2018-10-19