När krävs bygglov?

Bygglov krävs normalt för att bygga nytt, bygga till eller för att göra vissa ändringar. Det krävs även bygglov för väsentligt ändrad användning av en byggnad, till exempel från garage till verkstad eller från bostad till kontor.

Bygglovsplikten kan vara olika beroende på var i kommunen man bygger och det är därför inte möjligt att ge en kort sammanfattning.
Kontakta bygg- och miljöförvaltningen om du är osäker på vad som gäller för din byggnad/fastighet.

Sidan uppdaterades senast: 2018-12-21