Rivningslov och anmälan för rivning 

Rivningslov krävs för att riva hela eller delar av bygglovspliktiga byggnader inom detaljplanelagt område.

Anmälan för rivning krävs för rivning av nästan alla typer av byggnader, i de fall  rivningslov inte krävs.

Till rivningslov och anmälan för rivning ska bifogas en rivningsplan som anger hur rivningsmaterialet kommer att hanteras. Rivningsarbetet får inte påbörjas innan bygg- och miljönämnden Gislaved - Tranemo lämnat startbesked.

För rivningsarbeten kan i vissa fall kontrollansvarig krävas.

Sidan uppdaterades senast: 2020-09-17