Ovårdad tomt

En tomt ska hållas i vårdat skick oavsett om det finns bebyggelse på den eller inte. Detta är reglerat i plan-och bygglagen (SFS 2010:900). Om fastighetsägaren har en ovårdad tomt kan hen åläggas att åtgärda problemet inom en avsatt tid. Det kallas för åtgärdsföreläggande. Ett åtgärdsföreläggande kan förenas med vite. Det betyder att om hen inte utför det hen har blivit förelagd att göra så kan den politiska nämnden besluta att fastighetsägaren kan föreläggas med vite (vitesföreläggande). Ett vitesföreläggande döms ut av mark- och miljödomstolen

Bygg- och miljönämnden har tillsynsansvar för att bland annat tomter hålls vårdade.

Om du vill göra en anmälan skickar du den via e-post.

Du kan också bifoga bilder eller andra handlingar till din anmälan.

Om du väljer att göra anmälan anonymt kan vi inte kontakta dig eller informera dig om vad som händer i ärendet.

Du kan även skicka vanligt brev till oss.

Gislaveds kommun
Bygg- och miljönämnden
332 80 Gislaved

Fastighetsägaren underrättas alltid om att en anmälan inkommit.

Mer information om ovårdade tomter finns att läsa på bygglovsguidenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Sidan uppdaterades senast: 2017-10-09