Va-utbyggnad Södra Gussjön

Under 2018 planerar Gislaveds kommun att bygga ut allmänt (kommunalt) va till bebyggelsen vid Södra Gussjöns strand i närheten av Norlida. Projektering, tillståndsansökningar och andra förberedelser pågår och ett informationsmöte för berörda fastighetsägare har hållits. Planerad byggstart är i slutet av februari 2018.

Kommunen är skyldig att bygga ut allmänt va i områden med bebyggelse av viss omfattning och täthet. Detta lagkrav finns för att skydda människors hälsa och miljön. Utbyggnaden av allmänt va till bebyggelsen vid Södra Gussjöns strand görs för att uppfylla kommunens utbyggnadsskyldighet och den är ett steg i genomförandet av kommunens va-plan. Mer om den övergripande va-planering och bakgrunden till den kan du läsa här.

Vilka bebyggelseområden som är aktuella framgår av översiktskarta för planerad utbyggnad. Byggstart för projektet är i slutet på februari 2018 och målsättningen är att det ska vara färdigutbyggt till årsskiftet 2018/2019.

Tekniska förvaltningen har beräknat kostnaden för va-utbyggnaden till 4,2 miljoner kr.

Sidan uppdaterades senast: 2018-02-09