Djur inom detaljplanelagt område

Bor du i ett område som är detaljplanelagt och vill ha djur som inte räknas som sällskapsdjur måste du söka tillstånd hos bygg- och miljönämnden. Det finns ingen gräns i antal djur, utan ansökan ska göras även för till exempel endast en höna. Tupp är däremot svårt att få tillstånd för i och med att de är mer högljudda.

Följande djur omfattas av tillståndskravet

  • Nötkreatur, häst, get, får och svin
  • Pälsdjur eller fjäderfä som inte är sällskapsdjur
  • Orm, det krävs tillstånd för både giftig och inte giftig orm.

Vill du ha något att dessa djurslag i tätbebyggt område måste du lämna in en ansökan till bygg- och miljöförvaltningen. Ansökningsblankett hittar du i högerkanten här intill. Beskriv i ansökan så noggrant du kan vart djuren ska hållas, hur du planerar att ta hand om gödsel, förvara foder och osv. Innan tillstånd ges kommer bygg- och miljöförvaltningen ta kontakt med närboende för att de ska få möjlighet att lämna sina synpunkter. För handläggningen av dessa tillstånd tar bygg- och miljönämnden ut en avgift enligt taxa som fastställts av kommunfullmäktige.

Sidan uppdaterades senast: 2019-01-21