Hundar och katter

Det är trevligt med sällskapsdjur, men som djurägare har du också vissa skyldigheter. Gislaveds kommun har tagit fram lokala ordningsföreskrifter PDFom vilka regler som husdjursägare har att förhålla sig till. Bland annat ska husdjur hållas kopplade på lekplatser och offentliga badplatser och föroreningar efter husdjur ska plockas upp på bland annat gångbanor, torg och lekplatser. 

Hundägare ska ha tillsyn över sin hund så att den inte orsakar skada, obehag eller stör närboende.

Kattägare har också ett ansvar, både för att katten mår bra och för att den inte stör omgivningen. Håll därför din katt under tillräcklig uppsyn, då skyddar du katten mot sjukdomar och andra skador samtidigt som du undviker klagomål från grannar.

Har du klagomål som gäller att någon bryter mot de lokala ordningsföreskrifterna är det Polismyndigheten du ska vända dig till, telefon 114 14.

Hundar

Störs du av skällande hundar i ditt närområde ska du först och främst kontakta ägaren till hunden för att försöka komma fram till en lösning. Hundägaren kanske inte är medveten om att skällandet upplevs som ett problem. I andra hand ska du kontakta din hyresvärd/fastighetsägare eller bostadsrättsförening. Om problemen fortsätter ska du kontakta bygg- och miljöförvaltningen.

Enligt miljöbalken (1998:808) ska djur som hålls i fångenskap skötas på sådant sätt att de inte orsakar olägenhet för människors hälsa. Det innebär att:

  • Hundar som skäller eller ylar bör avbrytas snabbt. Störningen får inte bli ihållande.
  • Mellan klockan 06:00 – 22:00 bör hundarna inte lämnas utan tillsyn under längre perioder i trädgården.
  • Mellan klockan 22:00 – 06:00 bör hundarna inte vara ute i trädgården med undantag för kortvarig övervakad rastning.

Misstänker du att djur far illa är det till Länsstyrelsen i Jönköpings länlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster du ska vända dig, de har tillsyn över djurskyddslagen.

Katter

Det har i domstol slagits fast att katter har rätt att röra sig fritt över andra tomter än sin ägares. Det är ingen olägenhet för människors hälsa om en eller flera katter utträttar sina behov på din tomt eller ligger på dina utemöbler. Detsamma gäller om du har en dörr öppen och katten kommer in i din bostad. I vissa fall kan dock katter vara en olägenhet som måste tas om hand, till exempel om det handlar om ett stort antal katter inom ett begränsat område.

Ansvaret ligger på dig att hålla katten borta och förhindra att den kan komma in på din uteplats. Men detta ansvar ger dig ingen rätt att skada katten! Ägaren ska i sin tur ha sin katt under uppsikt så att den inte stör andra.

Om du är kattägare, tänk på att:

  • En lösspringande katt inom tätbebyggt område kan upplevas som störande av dina grannar. Kanske du kan hålla katten inomhus?
  • För att undvika att din katt av misstag bedöms som förvildad och avlivas är det bra om du har ett halsband på den, gärna med en bjällra för att varna fåglar.
  • Om katten rastas utomhus bör den hållas under uppsikt, den bör inte heller rastas på lekplatser och i sandlådor. De flesta katter kan tränas att gå i sele.
  • Många problem undviks om du låter kastrera eller sterilisera din katt - hanar blir lugnare och mer tillgivna och honor får inga oönskade kattungar. Hos hanar minskar även behovet att markera revir.

Bortsprungna katter​

Skulle din katt springa bort eller om du hittar en herrelös katt bör du kontakta Polismyndigheten på telefon 114 14. De har ett ansvar för upphittade djur, enligt lagen om hittegods.

Förvildade katter

Enligt lagen om tillsyn över hundar och katter får en katt som med skäl kan antas vara övergiven eller förvildad skjutas av jakträttsinnehavare. Inom tätbebyggt område krävs dock tillstånd av Polismyndigheten för att avlossa skott.

Sidan uppdaterades senast: 2018-09-20