Vedeldning

Att elda med ved är bra för miljön då det är ett förnybart bränsle. Cirka 20-25 % av alla villor värms av ved i Sverige.

Men det är viktigt att elda på rätt sätt så att inte den omgivande miljön utsätts för onödigt stora mängder med partiklar och sot.

Tänk på att:

Veden är torr

Veden bör ha cirka 20-25 % relativ fuktighet.

Det är tillräcklig mängd luft i de olika förbränningsstadierna

Generellt behövs det lite mer luft vid starten av en brasa än när man lägger på ny ved på en befintlig glödbädd eller när man har större vedbitar.

Det är tillräckligt hög temperatur

Detta hänger ihop med andra punkten men också med vedens fukthalt. Fuktig ved kyler eldstaden och har minskat värmevärde. Det är även dålig ekonomi och slöseri med din arbetskraft att elda med fuktig ved. För att få ut en viss mängd värme behövs betydligt mer ved om den är fuktig, än om torrare bränsle används.

Det är tillräckligt god omblandning mellan luft och förbränningsgaser

Detta är till stor del beroende av utrustningens konstruktion, men beror även på hur man eldar.

Elda mot en ackumulatortank

Eldar man mot en ackumulatortank kan energin lagras och tas ut vid ett annat tillfälle. Upptändningen av vedpannan kan göras mer sällan vilket ger en större komfort. Här finns också möjligheten att koppla till en solfångare som producerar varmvatten. Under sen vår, sommar och tidig höst kan solfångaren sköta i princip all produktion av varmvatten för användning till dusch och disk utan att vedpannan behöver arbeta.

Sammanfattning

God förbränning ger ett högt energiutbyte och små utsläpp vilket även ger en god ekonomi.

Använd moderna typgodkända eldstäder eller miljögodkända vedpannor med ackumulatortank.

Vill du veta mer om vedeldning?

Läs mer i Naturvårdsverkets broschyr Elda rättlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Sidan uppdaterades senast: 2017-11-24