Klimatförändringar och miljö

Växthuseffekten och klimatförändringar

I luften finns gaser som hindrar att all värme från solen åter reflekteras ut i rymden. Detta är en naturlig process som benämns växthuseffekt. Utan växthuseffekten skulle jordens klimat i genomsnitt vara 15 — 30 grader kallare och jorden därmed obeboelig.
 
Människans påverkan på klimatet har länge varit omtvistat, men FN:s klimatpanel IPCC är numera överens om att temperaturökning som skett sedan 1900-talets början orsakas av människan.

Det är idag svårt att förutse vad klimatförändringen kan komma att innebära. Forskarna befarar att ändrade klimatzoner, smältande glaciärer, höjda havsnivåer och mer extremväder kan bli några av följderna.
 
Vad som kan komma att hända i Gislaveds kommun är också osäkert. Antagligen kommer även vi att drabbas av extremväder, ökad nederbörd och temperaturförändringar.

Natur och miljö

I Gislaveds kommun arbetar vi med miljöfrågor inom en mängd områden och på flera sätt. Dels arbetar vi på ett övergripande, strategiskt vis med miljöfrågorna med kretsloppsarbete, miljömål och miljöbokslut. Vi arbetar även med naturvård genom till exempel biologisk återställning. Med biologisk återställning menas åtgärder som kan få arter att återvända, som till exempel återskapande av vandringsvägar för fisk.

Dels finns hos oss också ett myndigsutövande tillsynsarbete för att se till att lagar och regler för till exempel miljöskydd och livsmedel efterlevs. Tillsynsverksamheten sköts av miljöfunktionen på bygg- och miljöförvaltningen på Gislaveds kommun. Sedan årsskiftet 2008/2009 har länsstyrelsen tagit över ansvaret för djurskyddet.

Sidan uppdaterades senast: 2018-07-13