Gröne mosse kretsloppspark etapp 1 i Gislaved

Planens syfte och huvuddrag

Syftet med detaljplanen är att göra det möjligt att anlägga industri, handel, kontor, fjärrvärmeanläggning och återvinningscentral (kretsloppspark).

Planen har vunnit laga kraft 2013-03-26

PlanbeskrivningPDF

PlankartaPDF

Sidan uppdaterades senast: 2016-10-04