Mossarps verksamhetsområde i Gislaved

Planens syfte och huvuddrag

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra icke störande industri, handel, kontor, lager och bilservice.

Detaljplanen har vunnit laga kraft 2013-02-27

PlanbeskrivningPDF

PlankartaPDF

Sidan uppdaterades senast: 2017-04-19