Livsmedel

Livsmedelskontroll

Miljöhandläggare på bygg- och miljöförvaltningen i Gislaveds kommun kontrollerar livsmedelsföretagarens förmåga att leverera säker mat till konsumenterna. Kontrollen omfattar bland annat hur maten förvaras och hanteras och att lokalen, utrustningen och inredningen är i bra skick och att det är rent och snyggt.

Anmäl misstänkt matförgiftning

Om du misstänker att du har blivit matförgiftadPDF när du ätit ute eller av mat som du köpt hem bör du så fort som möjligt anmäla detta till bygg- och miljöförvaltningen. Ju tidigare vi får din anmälan desto större möjligheter har vi att utreda vad som har hänt. Anmälan får göras anonymt, men det är värdefullt om du lämnar telefonnummer eller e-postadress så att handläggaren kan nå dig för kompletterande uppgifter. Tänk dock på att alla uppgifter i en myndighets register är allmänna handlingar och kan bli offentliga om någon begär ut dem.

Vi behöver veta följande saker när du gör en anmälan

 • Var ägde måltiden rum (namn och adress på matstället).
 • När åt du maten (datum och tid).
 • Vad måltiden bestod av (inklusive dryck).
 • Hur många som åt och hur många som blev sjuka.
  Åt alla samma mat?
 • När du blev sjuk.
 • Vilka symptom du har (illamående, kräkningar, diarré, huvudvärk)
 • Vad du ätit det senaste dygnet samt om du den senaste veckan har ätit särskilt känslig mat (till exempel ostron och rå köttfärs).
 • Har du någon allergi eller överkänslighet.
 • Om du har kontaktat någon läkare.

När anmälan har kommit in gör vi en bedömning av fallet. Är det sannolikt att en viss livsmedelsverksamhet orsakat sjukdomen görs en utredning, oftast genom inspektion och provtagning. För det mesta görs utredningen i samarbete med smittskyddsenheten i Region Jönköpings län.

Klagomål

Om du har klagomål på livsmedelshanteringen i en butik eller restaurang bör du i första hand vända dig direkt till företaget. Är du inte nöjd med bemötandet, kontakta oss.

Vid ett klagomål gör vi en bedömning av anmälan. Är det brister som kräver omedelbara åtgärder kan vi påbörja handläggningen samma dag som anmälan kommit in. Är det mindre allvarliga brister kan handläggningen komma att ske vid verksamhetens ordinarie tillsynskontroll, som för de flesta verksamheter är minst en gång per år.

Vid ett klagomål på en vara är det bra att vara så specifik som möjligt, till exempel

 • varför du inte är nöjd
 • namnet på varan
 • Tillverkare
 • datum och eventuellt löpnummer/ batchnummer.

Sidan uppdaterades senast: 2019-01-21