Tingshuset i Reftele

Livsmedelslagstiftning

Livsmedelslagstiftningen finns till för att skydda konsumenterna och deras rätt att göra egna val när de handlar, hanterar och äter mat av olika slag. Den övergripande lagstiftningen är i stort sett likadan inom hela EU och gäller för all yrkesmässig hantering av livsmedel.

Som komplement till de EG-förordningar som lagstiftningen bygger på finns i Sverige flera nationella lagar, förordningar och föreskrifter.

Lagstiftningen gäller hela livsmedelskedjan från råvaror till färdiga livsmedel. Varje företag ska analysera vilka risker som finns i den egna verksamheten och som kan påverka livsmedlen. Livsmedelsföretagaren har hela ansvaret för att livsmedlen är säkra, rätt märkta och kan spåras bakåt och framåt i hanteringen. Livsmedels-kontrollen ska främst inrikta sig på företagens egenkontroll.

Sidan uppdaterades senast: 2018-09-20