Flygbild över nordvästra delen av Gislaved (Vitsippan)

Ledig mark för flerbostadshus

Gislaved

Gislaved är kommunens centralort med huvuddelen av den kommunala administrationen, Gisleområdet; där finns utbildning, kultur och fritidsaktiviteter. Ett större handelsutbud finns i centrum och på Smålandia.

Kvarteret Vitsippan

Kvarteret Vitsippan har byggklar mark för flerbostadshus i 3 våningar. Området ligger nära förskolaöppnas i nytt fönster, skolaöppnas i nytt fönster och centrum. Skogen ligger nära för rekreation.

Skomakargärdet

Skomakargärdet ligger i södra delen av Gislaved här finns ledig mark och bygg klar för flerbostadahus på kvarteret Slamkryparen. Området ligger nära förskolaöppnas i nytt fönster, skolaöppnas i nytt fönster och det är 15 minuter gångväg till centrum och 10 minuter till Gisleområdet.

Gröna vägen/Gisleområdet

Området vid Gröna vägen/Gisleområdet är byggklart för 3-våningshus. Området ligger centralt nära förskolaöppnas i nytt fönster, skoloröppnas i nytt fönster och fritidsverksamheter och kulturell verksamhet.

Henjaområdet

Henjaområdet ligger öster om centrum. Området ligger centralt nära förskolaöppnas i nytt fönster och skolor.öppnas i nytt fönster Ej byggklara (infrastukturen är inte byggd). 

Smålandsstenar

Smålandsstenar är ett långsträckt samhälle, i hög grad ett villasamhälle, uppbyggt kring Nissastigen och järnvägen. Orten är ett kommersiellt undercentrum för den södra delen av kommunen. Näringslivet är starkt. Kommunal service är god med skoloröppnas i nytt fönster och förskoloröppnas i nytt fönster och föreningslivet är mycket aktivt.

Tillbo

Flerbostadshus kan byggas på Tillboområdet som är planlagt men infrastrukturen är ej utbyggd.

Burseryd

Burseryd är ett mindre villasamhälle med naturen nära in på. Orten har en god kommunal service som förskoloröppnas i nytt fönster och Bureskolanöppnas i nytt fönster som är en F-6 skola. Kommersiell service finns. 
Näringslivet domineras av metall- och trävaruindustri. Föreningslivet är mycket aktivt.
Centralt finns ledig mark för flerbostadshus.

Tallberga

Ligger i kommunens sydöstra del nära sjön Bolmen. Kommunal service som förskolaöppnas i nytt fönster och skolaöppnas i nytt fönster finns i Ås. Lanthandel finns.


Sidan uppdaterades senast: 2018-01-12