Ledig mark för industri

Gislaveds kommun har planlagd industrimark i samtliga tätorter. Tomtpriser för industrimark i Gislaved, Anderstorp och Smålandsstenar ligger idag på
54 kr/kvm, i övriga orter är kostnaden 40 kr/kvm. Notera dock att i centrala lägen och/eller vid större allmän väg tillämpas prissättning grundat på förhandling i varje enskilt fall respektive lägestillägg om 20%.

Observera att kostnader som tillkommer förutom tomtpriset är kostnad för avstyckning, bygglov, utsättning anslutningsavgift för el samt anläggningsavgift för vatten, spillvatten och dagvatten.

Anderstorp

Broaryd

Burseryd

Gislaved

Hestra

Reftele

Smålandsstenar

Skeppshult

Sidan uppdaterades senast: 2017-12-01