Plankarta samråd Bananen 3

Ändring av detaljplan för del av Åtterås 19:42 m.fl. Bananen 3 i Smålandsstenar

Planens syfte och huvuddrag

Avsikten med ändringen av detaljplanen är att anpassa planen till rådande förhållanden samt göra plansituationen inom området mer aktuell och funktionell. Ändringen följer gällande detaljplans syfte men innebär justeringar av vissa planbestämmelser.

Samrådstiden för detaljplanen är 17 oktober - 28 november 2018

Under tiden finns planförslaget utställt på Torghuset i Smålandsstenar och i kommunhusets entré i Gislaved.

För utbyte av information och synpunkter, inbjuder vi till ett samrådsmöte i Torghuset Smålandsstenar onsdagen 31 oktober kl. 18.00.

Eventuella synpunkter på förslaget ska skickas till:

Gislaveds kommun
Bygg- och miljöförvaltningen
332 80 Gislaved

kommunen@gislaved.se

Senast den 28 november ska synpunkterna vara förvaltningen tillhanda.

Planhandlingar

PlanbeskrivningPDF
PlankartaPDF

Se en 3D-karta över områdetlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Sidan uppdaterades senast: 2018-10-04