Plankarta ändring av detaljplan, del av Södergårdsområdet i Gislaved

Detaljplan för   ändring av detaljplan för del av södergårdsområdet, etapp 3, i gislaved

Planens syfte och huvuddrag

Avsikten med ändringen av detaljplanen är att anpassa planen till rådande förhållanden samt göra plansituationen inom området mer aktuell och funktionell. Ändringen följer gällande detaljplans syfte men innebär justeringar av vissa planbestämmelser.

Samrådstiden för detaljplanen är 29 maj - 3 september 2019.

Under tiden finns planförslaget utställt i kommunhusets entré i Gislaved.

För utbyte av information och synpunkter, inbjuder vi till ett samrådsmöte torsdag den 13 juni 2019  kl.18:30 i kommunhuset, Gislaved.

Eventuella synpunkter på förslaget ska skickas till:

Gislaveds kommun
Bygg- och miljöförvaltningen
332 80 Gislaved

kommunen@gislaved.se

Senast den 3 september 2019 ska synpunkterna vara förvaltningen tillhanda.

Planhandlingar

PlanbeskrivningPDF

PlankartaPDF

Sidan uppdaterades senast: 2019-07-04