Plankarta samråd Uvekull 2:221

Detaljplan för fastigheten
Uvekull 2:221 i Smålandsstenar

Planens syfte och huvuddrag

Planens syfte är att ändra markanvändningen och byggnadshöjd på fastigheten Uvekull 2:221. Förslaget är att området ska få bebyggas med bostäder, handel och kontor i maximalt 8 våningar. Inom området ska det finnas plats för att skapa en acceptabel utemiljö samt tillräckligt med parkeringsplatser för boende.

Samrådstiden för detaljplanen är 10 oktober - 5 december 2018

Under tiden finns planförslaget utställt på Torghuset i Smålandsstenar och i receptionen på kommunhuset i Gislaved.

För utbyte av information och synpunkter, inbjuder vi till ett samrådsmöte i Torghuset Smålandsstenar onsdagen 24 oktober kl. 18.00.

Eventuella synpunkter på förslaget ska skickas till:

Gislaveds kommun
Bygg- och miljöförvaltningen
332 80 Gislaved

kommunen@gislaved.se

Senast den 5 december ska synpunkterna vara förvaltningen tillhanda.

Planhandlingar

PlanbeskrivningPDF PDF
PlankartaPDF

Utredningar

BullerutredningPDF
RiskanalysPDF

Se en 3D-karta över områdetlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Sidan uppdaterades senast: 2018-10-04