Plankarta granskning för detaljplan, Uvekull 2-221

Detaljplan för fastigheten
Uvekull 2:221 i Smålandsstenar

Planens syfte och huvuddrag

Planens syfte är att ändra markanvändningen och byggnadshöjd på fastigheten Uvekull 2:221. Förslaget är att området ska få bebyggas med bostäder, handel och kontor i maximalt 8 våningar. Inom området ska det finnas plats för att skapa en acceptabel utemiljö samt tillräckligt med parkeringsplatser för boende.

Granskningstiden för detaljplanen är 6 februari - 27 februari 2019

Under tiden finns planförslaget utställt på Torghuset i Smålandsstenar och i receptionen på kommunhuset i Gislaved.

Eventuella synpunkter på förslaget ska skickas till:

Gislaveds kommun
Bygg- och miljöförvaltningen
332 80 Gislaved

kommunen@gislaved.se

Senast den 27 februari 2019 ska synpunkterna vara förvaltningen tillhanda.

Planhandlingar

Planbeskrivning PDF
PlankartaPDF

Utredningar

BullerutredningPDF
RiskanalysPDF

Se en 3D-karta över områdetlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Sidan uppdaterades senast: 2019-02-04